Gülen, Erdogan en leerplicht

Kinderen die worden thuis gehouden, scholen met een Gülen-stempel, de kracht van Erdogan reikt ver. Maar Nederland heeft leerplicht, daar kijkt men niet naar de wereldse problemen.

De leerplichtwet is sinds 1900 van kracht, en heeft zijn laatste wijziging in 1985 gehad.
De leerplicht geldt in Nederland voor alle kinderen vanaf 5 jaar en loopt in principe tot de 18de verjaardag.

Vorige week hielden hoofdzakelijk Turkse ouders hun kinderen thuis in Rotterdam. Hetzelfde gebeurde deze week in Amsterdam.
Reden: de school die hun kinderen bezochten heeft de Gülen-stempel. De scholen worden geleid door volgers van Gülen, die met hun lesmethode kinderen beïnvloeden. En dat kan (en mag) niet gebeuren, zegt papa Erdogan. En wat Erdogan roept, heeft zijn doorslag in de gehele Turkse wereld, ook buiten Turkije.

De leerplichtambtenaren hebben er hun handen vol aan. Zij bezoeken de gezinnen om te kijken, wat de reden is dat een kind thuis gelaten wordt.
Waarschijnlijk zullen ze veelal dezelfde reden horen. Toch zijn er ook nuances.
Er zijn Turkse Nederlanders die het “bevel” van Erdogan opvolgen. Maar er zijn ook ouders, die niets met beide partijen van doen hebben en hun kinderen thuis houden vanwege de wrijvingen die zijn ontstaan na de coup in Turkije.

Nederland staat er midden in. Aan de ene kant de volgers van Gülen, aan de andere kant de lange arm van Erdogan. 
Nederlandse politici (ook van Turkse afkomst) hebben zich duidelijk uitgesproken over de inmenging van het Turkse staatshoofd. Ook laten zij merken, dat het tijd wordt dat de Turkse Nederlanders zich wat meer met Nederland bezighouden dan met hun voormalige thuisland. Ook als het gaat om een simpel iets als onderwijs…
Gek genoeg… alle politieke partijen, vaak bij monde van hun “allochtone” partijleden, geven hun mening. De omstreden partij DENK, waar de invloed van Erdogan al dan niet heerst, laat niets van zich horen.

Kinderen horen een jeugd te hebben, horen goed onderwijs te krijgen… horen niet de speelbal te worden van politieke spelletjes van Gülen of Erdogan…

Advertenties

Auteur: Paul

Reken mezelf tot de 50+, getrouwd, 3 kinderen. Werkzaam in Maatxchappelijke Opvang, fervent blogger, fotografie, Social Media. Kritisch, soms wat cynisch maar vooral ... mens

One thought on “Gülen, Erdogan en leerplicht”

Reacties zijn gesloten.