Krijgen we nu ‘minder’ Wilders?

Omdat Geert Wilders nu eenmaal een soort ongenode gast op mijn weblog is, kan ik natuurlijk niet om de regiezitting van afgelopen vrijdag heen.
Hoewel… ik heb nog getwijfeld er enige aandacht aan te schenken. Negatieve aandacht is ook aandacht, dus terwijl ik eraan denk, heeft de man weer wat aandacht. En dat is eigenlijk het enige, dat hem waarschijnlijk op de been houdt….
In maart 2014 werd Nederland opgeschrikt door een nogal onbeholpen uitlating van vriend Wilders. Ook op Gewoon Paul kon ik er niet aan voorbij gaan. Politici, moslims, Marokkanen, vele Neder- en medelanders onder elkaar vielen over de ongebreidelde vraag van Wilders: “Willen jullie meer of minder Marokkanen in Nederland?”. Het publiek riep om “minder”, Wilders verkondigde daar wat aan te gaan doen.

Nu, ruim twee jaar na deze uitspraak, moet Wilders zich verantwoorden voor de rechter. De uiteindelijke rechtsgang zal pas in het najaar zijn, maar in deze regiezitting kan het OM de aanklacht omzetten naar een eerste pleidooi. De advocaat van Wilders, en Wilders zelf kunnen hierop reageren. Tot zover de bedoeling van afgelopen vrijdag….

Het OM had de zaak goed voorbereid. De belangrijkste noot in de aanklacht is toch wel discriminatie van een bevolkingsgroep en het aanzetten tot haat.

Artikel 137d
1
Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2
Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Dat is niet mis…. Voor Wilders geldt, volgens het OM, lid 2 van het artikel, de politicus maakt er bijna zijn beroep van om anderen (en vooral de moslim bevolking, Marokkanen in het bijzonder) te discrimineren. En daar gaat het dus om, uiteindelijk kan Wilders zich niet meer verschuilen achter zijn politieke status. Ook zijn “stem van het volk” wordt hier ter discussie gebracht.

En tijdens het pleidooi van het OM kwam nog iets ergers naar voren. De hele “minder, minder”-actie is een opgezet plan, je kan het voorbedachte rade noemen. Voor de speech hadden trouwe partijleden het aanwezige publiek al bewerkt. Men was geïnstrueerd om het juiste antwoord (minder, dus) op de vraag van Wilders te geven. Wilders wist dat er pers en/of televisie aanwezig zou zijn en heeft dus alles in scene kunnen zetten…. aldus een deel van de bewijsvoering.

En Wilders zelf? Op de dag van de zitting krijgt het AD de volledige tekst van het pleidooi van advocaat Knoop in handen. Voor Wilders genoeg reden om deze zitting te betitelen als een schertsvertoning. Tja… hij kan er nu eenmaal niets aan doen dat hackers gemakkelijk in de computer van zijn advocaat konden komen. Maar… gelet op zijn charismatische kunst om iets in scene te zetten, kijk ik niet raar op als blijkt dat de hackers in dienst waren van de PVV.
Wilders beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting, het enige recht dat hij nog heeft. En geeft aan, dat hij zijn uitspraak had afgezwakt. Het ging hem om Marokkaanse criminelen. Dat hij enkele weken nog verkondigde, dat hij geen rechtszitting had gehad als hij Syriërs had geroepen, vergat hij even te vermelden.
Een eerder geschil in 2008, waarbij Wilders recht op meningsvrijheid (artikel 7 Grondwet), werd trouwens beslist in zijn voordeel. Ook hier ging het om uitlatingen over moslims, de Koran en de profeet Mohammed.

Natuurlijk hebben de gebeurtenissen van het afgelopen jaar goed in zijn kaart gespeeld. De extremisten hebben van zich laten horen, tot twee maal toe is Parijs hier de dupe van geweest. En zijn “verzoek” om minder is echt niet ingewilligd, maar zijn uitlatingen drijven mensen tot wanhoop… zelfs tot het vertrek naar landen, waar extremistische groeperingen de overhand hebben.
Vrijheid van meningsuiting is natuurlijk een geschenk, maar de manier waarop Wilders deze gebruikt, en aanspreekt als hij in het nauw gedreven wordt… zo ga je niet met vrijheden om. Het geeft niemand het recht anderen op welke manier dan ook te discrimineren en vervolgens te roepen, dat je het recht hebt volgens de Grondwet om dit te zeggen. Zodra het kwetsend wordt, vervalt deze vrijheid….

Maar goed, de regiezitting is geweest. Wilders heeft verkondigt zijn woorden niet terug te nemen. Hij is en blijft van mening dat er te veel Marokkanen zijn.
Helaas…. die mening kan ik niet delen. Het zou alleen een stuk prettiger zijn als Wilders dit alleen maar dacht, en niet steeds van de daken riep.

Advertenties

Auteur: Paul

Reken mezelf tot de 50+, getrouwd, 3 kinderen. Werkzaam in Maatxchappelijke Opvang, fervent blogger, fotografie, Social Media. Kritisch, soms wat cynisch maar vooral ... mens