Politiek dubbelspel

Zonder het te willen, kan je ineens het lijdend voorwerp in een politiek spel worden. En deze keer zijn het de dyslectische eindexamen kandidaten…

Eerst even een korte uitleg.  Mensen met dyslexie hebben moeite met het begrijpen van woorden, van de taal. Het gaat hier om lezen van teksten. Voor de duidelijkheid, het zijn geen mensen met een psychische stoornis of een leerachterstand, maar mensen die gewoon moeite hebben met het begrijpen van een tekst.

Omdat het behalen van een diploma ook voor deze mensen belangrijk is, wordt binnen het onderwijs er van alles aan gedaan om ook hen die mogelijkheid te geven. Zo worden er, vooral in het middelbaar onderwijs, aangepaste lessen aangeboden en is het mogelijk om examen te doen met behulp van een spellingsprogramma. Sommige examens kunnen zelfs mondeling afgelegd worden. Kortom … het hoeft geen punt te zijn als je dyslexie hebt.
Tenminste tot 29 januari 2016….

Vanaf dit jaar gaat de spellingvaardigheid namelijk meetellen in het examencijfer en mogen leerlingen met dyslexie niet meer gebruik maken van de spellingscontrole op de computer tijdens eindexamens.
Dit is afgelopen najaar ingevoerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) op verzoek van het ministerie van Onderwijs.
Ouders, leerlingen en Balans, een vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen, schrikken zich een hoedje. Ook het merendeel van de politieke partijen krabbelen achter het oor.

We willen dat spelling meetelt in het examen, maar we zeiden ook dat kinderen met beperkingen een eerlijke kans moeten krijgen om het examen te halen. Dat kan op verschillende manieren: we geven ze bijvoorbeeld langer de tijd, dat is al ongelijk ten opzichte van andere leerlingen, dus laat ze dan ook gebruik maken van de spellingscontrole.
Michel Rog (CDA)

Volgens de politieke partijen heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs niet goed geluisterd.
Gelukkig gebruikt de staatssecretaris wel zijn oren, dat blijkt uit zijn antwoord op vragen uit de Tweede Kamer op 5 februari 2016:

Dekker zegt nu dat hij het College heeft gevraagd om de maatregel te heroverwegen. Hij vindt het niet kies dat de wijziging is doorgevoerd in een lopend examenjaar. “Dat betekent voor deze groep extra onrust”, schrijft hij in zijn antwoorden aan de Kamer. Bron: NOS

Hebben we hier te maken met een soort dubieus tennisspel? Het lijkt erg op dubbelspel.
Op verzoek van de Kamer is Dekker aan de slag gegaan met de “spellingvaardigheid”, want de eindexamenkandidaat moet wel een beetje fatsoenlijk Nederlands kunnen neerpennen. Dus krijgt het CvTE de opdracht dit uit te voeren, wat zij dus ook doet.
Een grote groep mensen komt in opstand, inclusief Kamerleden en Dekker bindt in. Hij vraagt dezelfde College het besluit te heroverwegen, want onrust onder de potentiële kiezers kunnen we natuurlijk niet hebben.
Het College moet uiterlijk komende woensdag op het verzoek van Dekker reageren, zelf kan hij het besluit niet herroepen.

Het klinkt allemaal erg twijfelachtig, bijna gelijkend aan het beleid binnen de huidige regeringspartijen. Eerst roept men keihard NEE, en vervolgens komt men terug op het besluit. De afgelopen vier jaar zien we niets anders.
Dekker kan het besluit niet herroepen, of “hij wil het niet herroepen”. Er zullen vragen gesteld worden op 10 februari door de Kamer.

Het CDA wil opheldering. “Op 10 februari is er gelukkig een debat waarin we Dekker aan de tand kunnen voelen over dit onderwerp.” Ook de PvdA is het oneens met de regel. “Deze kinderen verdienen een eerlijke kans en hebben de spellingshulp nodig. Dyslexie is geen keuze”, zegt Kamerlid Loes Ypma.Bron: NOS

We moeten dus even afwachten….. het zou toch niet zo kunnen zijn dat dit dubieuze kabinet ineen stort om een spelfoutje???? 🙂

Advertenties

Auteur: Paul

Reken mezelf tot de 50+, getrouwd, 3 kinderen. Werkzaam in Maatxchappelijke Opvang, fervent blogger, fotografie, Social Media. Kritisch, soms wat cynisch maar vooral ... mens