Omgekeerde discriminatie

Discriminatie is weer een hot item de laatste tijd. Maar wel eens nagedacht over “omgekeerde discriminatie”? Wat dit is, wordt zeker duidelijk in deze blog.
Vooralsnog, ik ben tegen discriminatie. Ik ben van mening dat een ieder op deze wonderlijke planeet gelijk is, ongeacht afkomst, geloof etc. etc.

image

Eerst maar een stukje theorie. De Nederlandse grondwet is zeer duidelijk over discriminatie. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Dus dat maakt discrimineren dus in weze strafbaar, Wetboek van Strafrecht artikel 90: “Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast.”

En om het compleet te maken staat het ook internationaal in het Verdrag van de Rechten van de Mens:
Artikel 14 – Verbod van discriminatie
Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.

Tot zover de theorie.
Omgekeerde discriminatie is één van de vele voorbeelden binnen de mogelijke wijzen van discrimineren. Gek genoeg wordt hier nauwelijks (strafrechtelijke) aandacht aan geschonken.
Wanneer praten we over omgekeerde discriminatie?
Er zijn voorbeelden ten over:
○ U krijgt een baan niet toegewezen, omdat men zoekt naar een sollicitant uit een etnische minderheid.
○ U wordt geweigerd bij een festival, omdat U niet tot de doelgroep behoort.
○ Vluchtelingen zonder urgentie krijgen voorrang bij de huur van een bejaardenwoning.

Eigenlijk is omgekeerde discriminatie vaak het discrimineren van de autochtone bevolking. Maar wordt er iets mee gedaan?
De andere zijde wordt nooit belicht, als we over discriminatie praten, hebben we het altijd over discrimineren van mensen door de “autochtone” bevolking. Want, welke Nederlander loopt naar de politie om aangifte te doen, als een medelander hem uitscheldt of discrimineert omdat hij Nederlander is…..
Andersom is wel het geval. Als een Nederlander discriminerende opmerkingen maakt, wordt direct gedreigd met aangifte.

Een ander aspect in deze vorm van discriminatie is de Wet. Of eigenlijk de rol van de regering hierin. Zij omzeilden artikel 1 van de Grondwet door bijv de Participatiewet, reïntegratie beleid.
Waardoor het raar lijkt, als de autochtoon een aangifte doet, als deze zich op basis van discriminatie benadeeld voelt.
“Omgekeerde discriminatie” …. het blijft een interessant onderwerp. Een ondergeschoven kindje, een zaak die door velen niet gezien wordt. Hooguit door ultra rechtse sympathisanten van vriend Wilders, die alleen de slechte dingen zien.
Kunnen wij er iets aan doen? Waarschijnlijk niet. Omgekeerde discriminatie is nu eenmaal een reactie op de normale discriminatie, alleen veel moeilijker aan te tonen.

Zo lang we blijven geloven, dat een ieder gelijk is ongeacht geloof, afkomst, kleur, haarkleur, lichaamsbouw…. kunnen we op een gegeven moment ook de omgekeerde discriminatie het hoof bieden.

Advertenties

Auteur: Paul

Reken mezelf tot de 50+, getrouwd, 3 kinderen. Werkzaam in Maatxchappelijke Opvang, fervent blogger, fotografie, Social Media. Kritisch, soms wat cynisch maar vooral ... mens